In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

0909 50 10 707

€0,90 p/m

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

020 22 05 414

Credits v.a. €0,80 p/m

Nieuwetijdskind - Indigokind - Kristalkind

Box:
1004
Beschikbaar
Ivy
8 reviews

Heldervoelend, helderwetend, helderziend en helderhorend medium en gediplomeerd energetisch therapeut met vele jaren praktijk ervaring m.b.t. allerlei vragen. Ook voor hulp bij rouwverwerking, healing, anders geaard-zijn, dieren behandelen op afstand en een objectief luisterend oor.

Lees meer
0909 - 5010 707 (€ 0,90/min)
020 - 22 05 414 via Credits
02 - 80 88 058 via Credits

Nieuwetijdskinderen worden ook wel omschreven als indigokinderen of kristalkinderen. Vaak worden zij door de omgeving niet begrepen en betiteld als lastig en ‘anders’. Maatschappelijk krijgen zij regelmatig ten onrechte een stempel als probleemkind opgeplakt, omdat men moeite heeft in de omgang met een nieuwetijdskind.  Nieuwetijdskind, indigokind of kristalkind zijn geen probleemkinderen maar kunnen net als andere kinderen problemen hebben, doordat er een verkeerde wisselwerking is met bepaalde personen in de omgeving of bepaalde situaties waar deze kinderen anders mee om gaan en niet begrepen worden. Zij weten heel goed wat zij willen en komen zo in botsing met hun opvoeding- en onderwijs modellen.

Indigokinderen

Indigokinderen en kristalkinderen, kunnen beide combinaties hebben van kenmerken hieronder beschreven. Echter het verschil tussen indigokinderen en kristalkinderen is, dat indigokinderen zich beter kunnen handhaven in situaties met wrijving, geweld en willen graag grenzen testen. Ze zijn gekant tegen regels en willen alles beargumenteren. Zij doorzien leugens en zijn snel en direct met commentaar. Indigokinderen kunnen agressief worden en moeite hebben om hun woede te beheersen, dit ontstaat meestal uit frustratie.  Zij vertonen vaak verstorend gedrag, maar zijn muzikaal en creatief in kunsten, technologie, schrijven en zij zijn gek op dieren.

Kristalkinderen

Kristalkinderen nemen vaak een voorbeeldfunctie op zich en hebben een vredevol en zachtaardig karakter. Zij zullen niet de grenzen willen uittesten op de manier waarop de indigo’s dat doen, maar ze kunnen wel hun ‘mannetje’ staan en opkomen voor de dingen waarin ze met hart en ziel geloven. Het zijn passievolle kinderen een hebben een passie voor het leven, de liefde, een passie voor rechtvaardigheid, eerlijk spel en een passie voor waarheid. Kristalkinderen zijn vredestichters. Ze voelen de drang om tegengestelde belangen te willen verzoenen, harmonie te creëren en conflicten bij te leggen. Samen met hun intuïtieve vermogens leidt dit er vaak toe dat deze kinderen vroeg volwassen zijn. Nieuwetijdskinderen zijn idealistisch. Ze zijn spiritueel, diepzinnig en fantasierijk. Ze worden geïnspireerd door idealen als gelijkheid, broederschap en respect voor de natuur. Doordat  de hoogste twee chakra’s wijd open staan bij deze kinderen, ervaren zij veel inspiratie, inzicht en enthousiasme. Maar vaak is deze energie niet helemaal geaard, wat zich uit in zweverigheid, rusteloosheid, dromerigheid of gebrek aan realiteitszin.

Nieuwetijdskind opvoeden

Nieuwetijdskinderen zijn overgevoelige, hoog sensitieve kinderen. Ook bezitten nieuwetijdskinderen vaak een vorm van paranormale begaafdheid en hebben zij paranormale ervaringen. Nieuwetijdskinderen zijn vaak, intuïtief, heldervoelend, empatisch en telepatisch. Ze pikken makkelijk positieve en negatieve gevoelens van anderen op, waaronder verdriet en emoties. Deze kinderen kunnen zich hierdoor enorm verdrietig voelen, maar kunnen zelf niet aangeven waarom dit zo is. Er zijn een heleboel overgevoelige kinderen en dit heeft te maken met de invloeden van deze tijd, zoals stralingen van computers, mobiele telefoons, tl-buizen, stress, de eetgewoontes die we hebben en alle toevoeging in het eten, waar deze kinderen overgevoelig voor zijn en daar een allergie of voedsel intolerantie van krijgen.

Nieuwetijdskinderen zijn meer gevoelsmatig dan rationeel ingesteld. Ze hebben moeite met structuren en  kaders die weinig ruimte laten voor intuïtie, maar ook met onvoorspelbaarheid en individualiteit.  Alle kinderen zijn  tot op zekere hoogte gevoelswezens , maar wat nieuwetijdskinderen onderscheidt is dat het voor hen lichamelijk en emotioneel onmogelijk is zich aan te passen aan een te zeer op ratio gebaseerde omgeving. Zij worden dan letterlijk ziek of gaan gedragsstoornissen vertonen en kunnen rebels of eigenzinnig overkomen, terwijl zij alleen maar zichzelf willen zijn.


Nieuwetijdskind – huil baby – overgevoelig kind kenmerken herkennen

Nieuwetijdskinderen huilen vaak als baby en benaderen alles vanuit hun emotie. Ze zijn gevoelig voor sfeer en stemmingen van anderen en nemen deze soms over en kennen een heel sterk rechtsvaardigheidsgevoel. Ze hebben veel moeite met bedrog, liegen en onechtheid. Of ze zijn druk (ADHD) of juist heel teruggetrokken. Soms zijn ze dromerig of komen met originele oplossingen en reageren sterk intuïtief. Vaak hebben ze last van voedselintoleranties, huidaandoeningen of astma. Ze hebben een hele sterke binding met de natuur. Soms zijn ze erg driftig als ze niet begrepen worden of hebben angsten voor dingen die wij niet kunnen zien of begrijpen en vaak zijn deze kinderen hoogbegaafd. Ze hebben een intelligentie die meestal ruim boven het gemiddelde ligt en ze zijn zeer leergierig en hun zintuigen zijn zo gevoelig, dat ze gemakkelijk overprikkeld en overbelast kunnen raken.

Denk jij dat je ouder bent van een nieuwetijdskind, herken je de kenmerken van jouw kind in het bovenstaande en wil je hier graag over praten? Neem dan contact op met één van onze gespecialiseerde consulenten. Zij helpen je graag verder.