In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

0909 50 10 707

€0,90 p/m

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

020 22 05 414

Credits v.a. €0,80 p/m

Wat is juist denken?

Oorzaak en resultaten:

“Je gedachten, je woorden en je handelingen creëren het leven dat je leeft. Jij creëert jouw resultaten, niemand anders.” - Larry winget

Dat betekent dat je leven een afspiegeling is van je gedachten, want daaruit volgen je woorden en daden. Let dus goed op je gedachten. De these is positief denken de antithese is negatief denken en de synthese is juist denken, waar de Boeddha ook over spreekt.

Wat is dan juist denken?

Dat is naar mijn mening een denken dat je verder helpt met je spirituele- en geestelijke ontwikkeling, want dat heeft eeuwigheidswaarde. Het is goed en noodzakelijk voor je zieleheil. Wat denken we en wat doen we? Mijns inziens geeft Arthur Schopenhauer daar een mooi en tragikomisch antwoord op:

“Eeuw na eeuw hebben de wijzen altijd hetzelfde gezegd, en eeuw na eeuw hebben de mensen altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde, gedaan!”

Wat zeiden de wijzen:

“Heb jezelf en de ander lief, laat je leiden door liefde.”

Wat doen we?

Inderdaad het tegengestelde van liefde en dat is angst. Die angst uit zich in vele vormen: verlatingsangst, bindingsangst, de angst om tekort te komen, angst voor de dood en dat is ook angst om te leven, angst om er niet bij te horen, angst om alleen te zijn (is de reden waarom men in een onbevredigende relatie blijft), angst niet gewaardeerd en niet gerespecteerd te worden (Lao tse zei: ‘Ik hoef geen respect, want ik respecteer mezelf!), angst te verliezen, angst om ziek te worden, etc.

De ellende wordt nog groter omdat angst meestal het gevreesde aantrekt! Veel mensen weten dat angst meestal een slechte raadgever is, ze blijven toch hangen in de angst, tegen beter weten in. De Here Jezus zei aan het kruis: ‘Heer vergeef het hen want ze weten niet wat ze doen’.

Er is wel eens gezegd dat alleen wat je gegeven hebt, van jou is, en daar zit wat in. De moeder van een vriendin van mij zei: ‘Francisca geef en geef in dit leven, en bekommer je er niet om of je wat terugkrijgt, de kosmos zal je belonen!’ Prachtig vind ik dat en probeer ook volgens die stelregel te leven en wordt inderdaad door de kosmos, God, Tao, Brahman, etc beloond en gezegend!

Ik ben dus een dankbaar mens, dankbaar dat ik alle mogelijkheden en middelen heb om te geven en te delen en ook te kunnen ontvangen.

Dankbaarheid leidt altijd tot geluk en dat is wat veel mensen nastreven door geld verdienen, status, nemen, winnen, meer willen hebben etc. Geluk en dankbaarheid zijn beide een bijproduct van bewustwording en Zelfrealisatie. Maslow noemde Zelfrealisatie een behoefte waar de minste mensen aan toekomen, omdat ze er geen prioriteit aan geven en het zelf beter denken te weten!

Zoek niet je gelijk maar liever je geluk!


Je omgeving is de spiegel van jezelf - Henny Bos. Het boek komt eind 2019 uit bij uitgeverij Boekenbent en zal te koop zijn bij bol.com

Meer weten? Ik ben bereikbaar via 0909-5010707 boxnummer 1001. Klik hier om naar de persoonlijke pagina van Henny te gaan.