In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

0909 50 10 707

€0,90 p/m

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

020 22 05 414

Credits v.a. €0,80 p/m

Vriendschap

Volgens Inayat Khan is ware vriendschap opbouwen het doel van zijn leer “het soefisme”.

Hij zei:'Hij die ware vriendschap heeft bereikt, heeft geestelijke kennis bereikt. Hij die ware vriendschap heeft bereikt, heeft wijsheid bereikt en hoeft weinig meer te leren'. Ik beschouw vrienden als geestverwanten. In ware vriendschap is de liefde onvoorwaardelijk en echt. Die vriendschap zorgt ervoor dat er kruisbestuiving is en de vrienden groeien in bewustzijn.

blog In-Syn

De beste citaten over vriendschap die ik kon vinden laat ik hier volgen:

Echte vrienden kunnen zich onafhankelijk van elkaar ontwikkelen, zonder uit elkaar te groeien - Elisabeth Foley
Je kunt alleen vrienden hebben door er een te zijn - Ralph Waldo Emerson
Ware liefde is zeldzaam, ware vriendschap is nog veel zeldzamer - Jean de la Fontaine
Niemand kan men leren kennen tenzij door vriendschap - Augustinus
De grootste eenzaamheid is geen enkele vriend te kennen – Francis Bacon
Liefde en vriendschap zijn de grootste heelmeesters – Hubert Humphrey
Één goede vriend is beter dan 1000 familieleden - Euripides

Vrienden zien in elkaar het teken waar Hesse over schrijft, alleen de zeldzame zal het zeldzame ontdekken en "It takes one to know one". Vriendschap wordt versterkt door elkaar aandacht (liefde) te geven en elkaar te belonen met attenties: een appje, mailtje, telefoontje, bosje bloemen, boek, etc.

In ware vriendschap hebben de vier verheven toestanden uit het boeddhisme een plaats, te weten:

Metta: de liefde voor iedereen, de wens dat het met de ander goed gaat.
Karuna: compassie, de wens dat het lijden van de medemens wordt opgeheven.
Mudita: de altruïstische vreugde in de daden en acties van anderen.
Upekkha: de gelijkmoedigheid, vrij van lof en blaam, leven als de taoïstische boer, die het onvermijdelijke aanvaard.

Een man zei ooit dat de meeste mensen het aantal echte vrienden op de vingers van één hand kunnen tellen en dan ben je een gezegende! Voor de ontwaakte mens is een vreemde een vriend die hij nog niet kent. Bij ware vriendschap kan alles gezegd worden, in de wetenschap dat de intenties goed zijn. Afwisselend zijn de vrienden elkaars leraar en leerling. Ze weten dat de ware meester de meesterlijke leerling is en leren graag en veel van elkaar.

Ze hebben een luisterend oor en veel empathie en medeleven in plaats van medelijden.


Heeft deze blog vragen bij je opgeroepen of vind je het fijn om hier eens met mij over te praten? 

Je kan mij direct bereiken via telefoonnummer: 0909-5010707 of via credits: 020-2205414 box 1001

Klik hier om naar mijn persoonlijke pagina te gaan.

Hartelijke groet,

Henny