In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

0909 50 10 707

€0,90 p/m

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

020 22 05 414

Credits v.a. €0,80 p/m

Je eigen vijand

Bewustwording helpt in herstel van vrede en liefde in je hart en wezen.

Als je de vijand buiten je ziet, denk dan maar aan de vijand in je die gespiegeld wordt in 90% van de gevallen. Vaak denk, voel en doe je codependent. Zie mijn boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’.5
Als codependent ben je meestal, zonder je daar bewust van te zijn, je eigen vijand. M'n vriend Peter de Kock zei: 'Codependentie is in oorlog zijn met jezelf', je eigen vijand dus en hij staat daarin niet alleen, vele auteurs steunen hem in die gedachte en visie.
Als codependent vind je de mening van anderen over jou overdreven belangrijk, zelfs nog belangrijker dan je eigen mening over jezelf, je doet er dan alles aan om de gedachten, gevoelens en handelingen van die ander te controleren en alles wat je probeert te controleren, controleert jou en dan ben je weer het slachtoffer van je eigen oorlog.

We kijken naar de ander om onszelf te leren kennen in-syn


Je lage gevoelens van eigenwaarde zorgen voor een innerlijke criticus die je vertelt dat je niet oké bent, niet goed genoeg bent, niet deugt, de liefde van de ander niet verdient, dat de ander je zal afwijzen op het moment dat hij of zij je echt zal leren kennen, dat je jezelf moet wegcijferen voor de ander,etc. Wij kijken vaak naar de ander om onszelf te leren kennen, en kijken dus in de spiegel.

Hier volgen enkele uitspraken van auteurs over je eigen vijand zijn, de bewustwording daarvan is al meer dan de helft van de oplossing en genezing en het herstel naar vrede en liefde in je hart en wezen en naar interdependentie.

 • "Our greatest enemies, the ones we must fight most often, are within." - Thomas Paine, statesman
 • Mary J Blige: The enemy was me!!!
 • Rumi:’Hij die in zichzelf geen gebreken ontdekt is z’n grootste vijand. Ik was op zoek naar m’n grootste vijand en toen ik in de spiegel keek zag ik hem! De vijand die je van buiten ziet is een spiegel van jezelf.... Als je jezelf niet kent, ben je je grootste vijand en je daar niet van bewust.
 • "De enige duivels in deze wereld, zijn die in ons eigen hart. Dat is waar al onze strijd zou moeten gestreden worden." - Mahatma Gandhi
 • Het stripfiguur Pogo zei: ‘We have met the enemy and it is us’
 • Het gezicht van de vijand ontstemt mij, omdat ik zie hoezeer het op het mijne lijkt - Stanislaw Jerzy Lec
 • De wijsheid van een mens is zijn beste vriend, dwaasheid zijn ergste vijand - William Temple
 • Als je een vriend wordt van jezelf heb je je ergste vijand verslagen. De vijandschap met jezelf projecteer je vaak op een ander. Als er geen vijand in je zit, kan een vijand van buiten je niet kwetsen - Afrikaans gezegde
 • Het is de eigen geest van de mens, niet de vijand of de tegenstander, die hem verlokt het slechte te doen - Boeddha
 • Gedachtenloos gewoontegedrag is de vijand van innovatie - Rosabeth Moss Kanter
 • Jij bent het ergste, dat je ooit is overkomen - Vernon Howard
 • Je geïdealiseerde ik is de grootste vijand van je reële ik

herstel van vrede en liefde in je hart in-syn

 • We willen het goede, maar doen het slechte - De Bijbel
 • Heer vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen - Jezus
 • Chronisch woedende mensen zijn hun eigen ergste vijand - Peter Favaro
 • Dr.Cloud en Dr.Townsend: ‘We are our own worst enemies’
 • Verlaine Crawford schreef het boek:’Ending the battle within’.
 • Chris de Burgh zingt over the battle between the head and the heart
 • Als je hart zuiver wordt, wordt je vijand je vriend of nog sterker, je leraar. Je ergste vijanden zijn je grootste leraren..., Wayne Dyer
 • Pat Benatar zingt ‘Love is a battlefield’, ze doelt mijns inziens daarmee op de voorwaardelijke liefde waar ook een Nederlandse zangeres over zingt, ze zingt: als je helemaal voor me gaat, als je...als je..etc.etc. dan ben ik van jou, over voorwaardelijke liefde gesproken....dat is zakendoen en geen liefde, al wordt het wel zo genoemd.
 • De Bijbel zegt: ‘Heb uw vijanden lief’, daar zit veel in, want zij wijzen je op je zwakke plekken, je oude pijn en dan kun je je daar bewust van worden en er wat aan doen en het transformeren en je bevrijden van oude pijn en conditioneringen. Dus ook de vijand in jezelf kan je grootste leraar worden als je hem omamt en niet op anderen projecteert.
 • Tsultrim Allione zegt:’Ieder mens vecht tegen z’n eigen demonen’ en schreef het boek ‘Bevrijd je demonen’, over het omarmen van je demonen als deel van je schaduwkant dat getransformeerd mag worden.
 • M’n vriend Peter de Kock zei:’ Codependentie is in oorlog zijn met jezelf’ en ik geef hem gelijk.
 • Aardig zijn naar jezelf houdt in dat je helder ziet in welke mate we onszelf kwetsen met medogenloze zelfkritiek en dan een einde maken aan de innerlijke oorlog - Kristin Neff Ph.D.
 • Ofschoon alle mensen geluk nastreven, behandelen ze in onwetendheid hun geluk als was het hun grootste vijand - Shantideva.
 • Zelfafwijzing is de bril waardoor we alle andere aspecten van ons zelfbeeld bekijken en waardoor we in een permanente strijd met onszelf terecht zijn gekomen - Jan Geurtz.

Freud ging er ook van uit dat we onze eigen vijand zijn (Freud saw that man is at war with himself and often unable to tolerate too much reality, and he pronounced that dreams are the contraband representations of the beast within man which are smuggled into awareness during sleep.)

weg met de lagen eigenwaarde, toon je gevoelens in-syn

 • " En de allergrootste vijand van het ego is natuurlijk het huidige moment, dat wil zeggen, het leven zelf. " - Eckhart Tolle.
 • Gerald Jampolsky schrijft: ‘Dan is het heel begrijpelijk waarom het ego geluk, liefde en vrede als zijn vijanden ziet, want in een dergelijke gemoedstoestand ervaren we onze spirituele essentie’.
 • ‘Alleen vergeving kan ons geven wat we zoeken. En dat is de reden dat wijzelf moeten ophouden met het recyclen van de woede, de pijn, de verbittering en de narigheid van zowel de innerlijke als de uiterlijke oorlog’ - Gerald Jampolsky.

Zodra we bewust ons eigen aandeel leveren in de vorm van aandacht en intentie laten we toe dat de gewaar-wordingen van pijn en ongemak hun vereiste loop nemen. Elke andere benadering is een terugkeer naar het vijandige gedrag van verdoving en controle - Michael Brown in ‘Het Presence proces’.

Meer weten? Ik ben bereikbaar via 0909-5010707 boxnummer 1001. Klik hier om naar de persoonlijke pagina van Henny te gaan.