Chat via credits - 1 credit/min

Koop In-syn CREDITS

In-syn credits NL 0909-5010707 - €0,90/min 0909-5010707 - €0,90/min

Koop In-syn CREDITS

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS 02-8088058 VIA CREDITS

Koop In-syn CREDITS

Een genuanceerde kijk op helderziendheid en toekomstvoorspellingen

De oude en de nieuwe helderziendheid

Van oorsprong was de mens helderziend. Hij kon tot ver in de geestelijke wereld schouwen.

Langzamerhand begon hij dat vermogen te verliezen, omdat hij steeds materialistischer werd. Het ging alleen nog om de aarde en het leven. Gelukkig waren er toen nog wel ingewijde en kringen van mensen, waar men kon bemiddelen tussen de aardse en de geestelijke wereld. Toen ook zij stierven, verloor men het contact met de geestelijke wereld. Je zou kunnen zeggen dat de mensen toen maar wat rommelden, zich niet bewust van de veel grotere wereld om hun heen.
In onze tijd beginnen de mensen weer helderziende vermogens te ontwikkelen. Het is er nog in beperkte mate, maar het is een ontwikkeling die niet meer tegen te houden is.
Er is een verschil tussen de oude helderziendheid en de helderziendheid die we in deze tijd beginnen te ontwikkelen.

De oude helderziendheid was verbonden met de groepsziel. Bij volken die in de oerwouden leefden en bij de nomadenvolken vinden we daar nog voorbeelden van.
De Aboriginals konden een van hun stamleden volgen, die een bijzondere boodschap aan een ander stamlid moest brengen.
Dit oude helderziende vermogen was mogelijk, omdat de Aboriginals op een bepaalde manier nog een eenheid vormden; ze leefden in de sfeer van de groepsziel.
Gedurende de tijd ontwikkelde de mens zich steeds meer tot een individu. Een wezen dat vanuit eigen kracht leven kon. Hoe meer de mens ik ging zeggen, hoe meer hij van de helderziende kracht verloor.
De oude helderziendheid is nauw verbonden met de mens als groepswezen. Zo ontleende in de oudheid de mens leiding aan de geestelijke wereld, omdat hij nog niet op eigen benen kon staan.
Oude helderziendheid was ook gericht op de toekomst. Wat brengt de toekomst en wat moet de mens doen om zich op de toekomst voor te bereiden? De engelen, de meesters en de ingewijden gaven zo leiding aan het leven op aarde.

 

Nieuwe helderziendheid

De nieuwe helderziendheid respecteert onze vrijheid en doet geen toekomstvoorspellingen. Wij zijn geen groepswezens meer en we hebben onszelf zover ontwikkeld dat we zelf beslissingen kunnen nemen, door na te denken over wat we werkelijk willen en onze innerlijke stem serieus te nemen.
Dat betekent dat een toekomst niet voor de volle honderd procent vast staat. Onze toekomst hangt niet af van de geestelijke wereld, maar vooral van onze eigen besluiten.
Wie dus in onze tijd toekomstvoorspellingen doet, houdt te weinig rekening met de beginnende vrijheid die de mens zich tegenwoordig eigen maakt.

Daarnaast nemen toekomstvoorspellingen onze onbevangenheid weg om onze eigen weg te gaan en dan kan het zijn dat we ons op die manier beperken in onze vrijheid. Overal waar helderziende boodschappen tot een autoriteit worden, kunnen ze iemand verleiden bij zichzelf weg te gaan in plaats van iemand te helpen naar het diepste zelf te luisteren.
Deze vormen behoren tot de oude tijden en zijn nu niet meer passend. We moeten in deze tijd leren, om met het eigen weten in verbinding te komen en leren al deze uiterlijke autoriteiten los te laten.
In de huidige tijd mogen en willen de engelen van het licht ons niet meer op die manier leiden. Voor alles respecteren zij onze vrijheid en geven ons daarmee de kans, om met vallen en opstaan van onze fouten te leren en zelfstandig te worden. En dus beoefenen ze de kunst van terughoudendheid. Dit helpt ons om in onze tijd de stap te maken van materialistisch denken naar spiritualistisch denken. Helderziende ervaringen worden steeds vanzelfsprekender en worden meer serieus genomen. Er voltrekt zich momenteel een geestelijke revolutie. Steeds meer mensen kijken totaal anders naar het leven dan dertig jaar geleden. Ze krijgen weer een innerlijk besef van de geestelijke wereld en worden zich hun herkomst meer bewust.

De essentie van de nieuwe helderziendheid heeft te maken met het kijken naar je eigen leven en je af te vragen waarom de dingen gebeuren in je leven. Welke boodschap ligt erin verborgen achter alles wat op je pad komt en wat je hebt aangetrokken.
Helderziendheid betekent in deze tijd de heldere verborgen achterkant van je leven te leren zien. Zicht krijgen op je eigen karakter, op je eigen biografie, op de karmische patronen die je daarentegen komt en op de opdracht die je meegenomen hebt naar de aarde toe. Dat is het, waar het in de nieuwe helderziendheid om gaat.

Zo ontwikkelt de nieuwe vorm van helderziendheid:

Het stille, het geduldige onafgebroken werken aan jezelf. Het is de voorwaarde voor elke groei en ontwikkeling op dit gebied. Dat stille werk, loopt uiteindelijk uit tot de geboorte van het hogere zelf in ons.

Tekst:
Hans Stolp


Is het bovenstaande herkenbaar voor jou en zou je hier wel eens over willen praten?

Je kan mij direct bereiken via telefoonnummer: 0909-5010707, box 1012. Klik hier om naar mijn persoonlijke pagina te gaan.

Met liefde, Helma