In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

0909 50 10 707

€0,90 p/m

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

020 22 05 414

Credits v.a. €0,80 p/m

Brahmavihara - de vier verheven toestanden

Brahmaviharā, ofwel de vier verheven toestanden van de geest zijn:

-1- Metta: liefde voor iedereen; de hoop dat het ieder mens goed gaat

-2- Karuna: compassie; de hoop dat het lijden van alle wezens wordt verminderd

-3- Mudita: de altruïstische vreugde in de daden en acties van anderen

-4- Upekkha: gelijkmoedigheid; het leren accepteren van verlies en winst, lof en blaam, succes en falen, zonder gehechtheid, zowel voor jezelf, alsook voor anderen

liefde, compassie, altruistische vreugde en plezier en gelijkmoedigheid - in-syn

Upekkha; het leren accepteren

Upekkha wordt mooi geïllustreerd door het volgende verhaal van de taoïstische boer:

Er was eens een arme boer, hij had alleen een zoon en een oud paard.
Op zekere dag loopt dat oude paard weg, en zijn buren komen hun medeleven betuigen:
‘Wat verschrikkelijk u was al zo arm en nu loopt uw paard ook nog weg’
Tot verwondering van de buren zegt de boer: ‘Het zal goed zijn’.
Een week later komt het oude paard terug met een grote kudde wilde paarden.
De buren komen de boer nu feliciteren dat hij nu een rijk man is.
Tot verbazing van de buren zegt de boer weer: ‘Het zal goed zijn’
De zoon gaat op een wild paard zitten, en wordt afgeworpen en breekt zijn been.
De buren komen hun medeleven betuigen en vinden het vreselijk.
Tot ontsteltenis van de buren zegt de boer weer: ‘Het zal goed zijn’.
De oorlog breekt uit, de zoon hoeft niet mee te vechten, vanwege zijn gebroken been.
De buren komen de boer weer feliciteren. En de boer zegt weer: ‘Het zal goed zijn!’.

de taoistische boer leefde zeker volgens één van de vier verheven toestanden, upekkha - in-syn


De boer leefde volgens zeker één van de vier verheven toestanden, namelijk ‘Upekkha’. Ofwel gelijkmoedigheid en sereniteit. Hij aanvaardt het leven volledig met zijn ups en downs en laat zijn stemming er niet door bepalen, zoals de buren wel deden.

Metta; liefde voor iedereen

Metta, ofwel de liefde voor iedereen is een waarde, die je tot de jouwe kunt maken en die je voelen, denken, handelen en zijn bepalen en richting geven.

Gedachten en gevoelens zijn als wolken aan de hemel. Ze komen en gaan. De ene keer vind je iemand aardig en even later heb je een hekel aan hem. Als jij je kunt disidentificeren van je gedachten en gevoelens kun jij je gedrag laten bepalen door de vaste waarde, die liefde is. Dat is de stralende hemel achter de wolken. In de ACT ofwel Acceptance and Commitment Therapy noemen ze het Defusion van je gedachten en gevoelens, laat ze niet de baas over je spelen. Je hebt gedachten, maar je bent niet je gedachten. Je hebt gevoelens, maar bent niet je gevoelens. Dit zeggen ze ook in psychosynthese.

Karuna; compassie

Karuna, ofwel je compassie mag medeleven zijn in plaats van medelijden, dat laatste doet de getroffene zich schuldig voelen dat hij of zij jou laat lijden en zal zijn of haar gevoelens niet meer delen.
Compassie betekent ook dat je de ander niet te snel gaat troosten. Daarmee zeg je namelijk impliciet dat het verdriet van de ander er niet mag zijn, vraag of ze een arm om zich heen willen of dat ze liever hun verdriet willen doorvoelen en verwerken.

Mudita; succes en welzijn van anderen gunnen

Medita wil zeggen dat je niet jaloers en afgunstig bent ten opzichte van het succes van anderen, maar dat je ze dat van harte gunt en meeleeft en zelfs meehelpt aan het welzijn en succes van anderen. Dat zal ook een positieve invloed op je eigen welbevinden hebben!

Meer weten? Ik ben bereikbaar via 0909-5010707 boxnummer 1001. Klik hier om naar de persoonlijke pagina van Henny te gaan.