In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

0909 50 10 707

€0,90 p/m

In-syn credits BE 02-8088058 VIA CREDITS

020 22 05 414

Credits v.a. €0,80 p/m

Enneagram als spiegel

Mijn studie enneagram spiegelde mij in hoge mate, ik werd me van meer dingen van mezelf bewust. Het is een van de beste ervaringen, die ik in mijn leven mocht hebben. Ik ben inmiddels gecertificeerd enneagram coach/counselor.

Het enneagram biedt 9 blauwdrukken die je als spiegel kunt gebruiken. Je kijkt naar iedere blauwdruk en vraagt jezelf af of dat het mechanisme is zoals je dat in jezelf herkent.

Je observeert jezelf in plaats van te oordelen en veroordelen. Zelfreflectie is te leren, het is een innerlijke dialoog. Anderen ga je niet typeren, maar ze zelfreflectie bijbrengen, zodat ze zelf kunnen onderzoeken en analyseren welk type het best bij hen past. Je bent niet een type, je hebt een type.

Een hoofdtype, hoewel jij je in meerdere typen kunt herkennen. Iemands ontwikkeling en vermogen tot leren is belangrijker dan iemands type. Het is niet de bedoeling van het enneagram om mensen in hokjes vast te zetten maar om ze bewust te maken dat ze vastzitten in een typologie, om je daar vervolgens van te bevrijden. De bewustwording zorgt ervoor dat je meesterschap ontwikkelt en je bevrijdt van dressaat, conditioneringen, gewoonten, automatische piloot, etc.

Dit zijn de negen typen: 

De Perfectionist, type 1

Boosheid is slecht, fouten voorkomen, kritiek op zichzelf en van anderen is vervelend. Heeft zelf wel veel kritiek op mensen en omstandigheden. Neus voor verbeteren.

De Gever, type 2

Wil geaccepteerd en gewaardeerd worden, sterk op anderen gericht. Ziet wanneer iemand hulp nodig heeft, voelt de behoeften van anderen aan. Talenten op organisatorisch en sociale vlak. Vergeet vaak de eigen behoeften.

De Succesvolle werker, type 3

Geniet van aandacht. Geliefd om wat ze doen en niet om wat ze Zijn, hard werken. Efficiënt en streeft succes na. Zit in zijn denken en weet niet wat hij voelt.

De Romanticus, type 4

Gevoel van incompleetheid, in het nu ervaart hij saaiheid, gevoel dat anderen hem niet begrijpen. Verlangen naar verbinding, hoge pieken en diepe dalen. Voelt zich anders dan anderen.

De Waarnemer, type 5

Wil mensen begrijpen en doorgronden, terughoudend, ratio belangrijkst. Houdt van kennis, feiten, cijfers, analyse. Onzeker hoe te bewegen in het leven.

De Loyalist, type 6

Ervaart onzekerheid en onveiligheid. Ziet gevaar en risico’s. Is alert. Wil niet verrast worden. Weinig vertrouwen in zichzelf. Kijkt kat uit de boom. Let op wat er fout kan gaan.

De Levensgenieter, type 7

Pijn vermijden, gericht op leuke dingen en mogelijkheden. Snel gefascineerd. Optimist ziet het goede. Veel interesses.

De Baas, type 8

Was zwak, wilde tot de sterken behoren. Ziet wereld als hard en onrechtvaardig en kan hij niet tegen, afschuw voor slachtoffergedrag. Ziet zwart/wit. Eigen waarheid, ontkent waarheid van anderen. Kan direct en confronterend en intimiderend overkomen. De gezonde 8 is een leider, die het beste in mensen bevordert...

De Bemiddelaar, type 9

Zich comfortabel en in harmonie voelen is belangrijk. Leeft zich in, in veel standpunten, gaat confrontaties uit de weg, gaat met anderen mee, het is moeilijk eigen richting te vinden.

Ik zelf herken me in de gever, waarnemer, levenskunstenaar en succesvolle werker, waarbij de laatste toch mijn hoofdtype is. Mijn enneagram pincode is 3275. Ik heb me op veel vlakken al bevrijd uit het keurslijf van de typen. De nadelen van type 3 is Work-a-holic zijn en niet bij het gevoel zijn en geliefd worden om wat je doet in plaats van wat je bent. Ik integreerde mijn anima, ofwel het vrouwelijk aspect in de man dat staat voor gevoel, intuïtie, verzoening, zorg, empathie, etc. Ik zag ik dat ik geen human doing ben maar een human being. De erkenning zoek ik nog wel graag, dat mag ik meer aan mezelf geven! Kijk maar welk type jou het meest spiegelt en of dat de gezonde versie is of de gemiddelde, die beschreven is, of de ongezonde versie.

Bron: Boek: Het drama van gespiegeld worden

Je omgeving is de spiegel van jezelf - Henny Bos. Het boek komt eind 2019 uit bij uitgeverij Boekenbent en zal te koop zijn bij bol.com

Meer weten? Ik ben bereikbaar via 0909-5010707 boxnummer 1001. Klik hier om naar de persoonlijke pagina van Henny te gaan.