Geweld in huis

Geweld in huis

Huiselijk geweld is geweld dat zich afspeelt binnen de huiselijke sfeer in en niet direct zichtbaar voor de buitenwereld. Dit geweld komt veel voor en kent allerlei vormen: seksueel geweld, vernedering, treiteren, geestelijk of lichamelijk mishandelen, overmatige controle van bijvoorbeeld geld, telefoneren en dergelijke.

Doorgaans heeft huiselijk geweld te maken met verstoorde machtsverhoudingen en de behoefte macht uit te oefenen. Zowel mannen als vrouwen maken zich schuldig aan huiselijk geweld. Geweld komt zowel binnen heteroseksuele als homoseksuele relaties voor.

Vaak ervaren plegers hun eigen gedrag niet als gewelddadig doordat het in het gezinssysteem als normaal ervaren wordt(ze weten niet beter).

Klik hier voor een beschikbare consulent >>


Terug
Leave a Reply