Home

Via deze holistische gesprekslijn kunt u met consulenten spreken vanuit verschillende disciplines over al uw levensvragen.

De consulenten geven heldere inzichten en antwoorden op uw vragen. Vanuit holistisch oogpunt beschouwen de consulenten uw vraagstelling/probleem als onderdeel van een vervlochten geheel. De consulenten streven ernaar om u lichamelijk en geestelijk weer in balans te brengen en het gevoel van innerlijk welbevinden weer terug te krijgen.

 
Weet u dat u voor 80 cpm kunt bellen met credits?

Content word geladen

Belangrijk:
mogelijk berekent uw telecomprovider extra kosten als u mobiel belt.